Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Soup.io jest jak niekończące sie toksyczne związki. Ile razy by nie znikała, Ty i tak do niej wrócisz.
Reposted fromriddl3m riddl3m viabe-yourself be-yourself
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viabe-yourself be-yourself
9046 0f37
Reposted fromLotte Lotte viafotoplastikon fotoplastikon
6955 31f9
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viatoffifee toffifee
- Skąd wiesz, kiedy to już koniec?  - Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą.
— autor nieznany
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Najpierw myślisz o kimś kilka minut i zapominasz na wiele godzin. 
Później rozmyślasz o nim cały dzień, zapominając na kilka kwadransów. 
Jeszcze później ten ktoś siedzi Ci w głowie niemal cały czas, a Ty zapominasz o nim zaledwie na kilka minut.
I nawet nie zdążysz spostrzec, kiedy się od tego kogoś uzależnisz.
— to takie przerażające...
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viairmelin irmelin

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viaottak ottak
7599 936f
Reposted fromflorida florida viablackheartgirl blackheartgirl
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viainspirations inspirations
Reposted frommayamar mayamar viayouuung youuung
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl